• سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد انجام شد
  • ديدار شهردار شهرکرد و سرپرست سازمان با مدير کل راه و شهرسازي
  • برپايي چادر در پارک ها و سطح شهر شهرکرد ممنوع است
  • احياء زمين بازي پارک سرچشمه جنوبي در دستور کار قرار گرفت
  • اولين جلسه برنامه ريزي سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري در سال 98 برگزار شد

سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد انجام شد


سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد گفت: سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد با هدف مبارزه با آفات انجام شد.

جزییات بیشتر

ديدار شهردار شهرکرد و سرپرست سازمان با مدير کل راه و شهرسازي


جزییات بیشتر

برپايي چادر در پارک ها و سطح شهر شهرکرد ممنوع است


جزییات بیشتر

احياء زمين بازي پارک سرچشمه جنوبي در دستور کار قرار گرفت


جزییات بیشتر

اولين جلسه برنامه ريزي سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري در سال 98 برگزار شد


جزییات بیشتر

يک هزار درخت مجهز به نوارهاي جذب کننده آفات شدند


استفاده از تله هاي زردرنگ چسبنده يکي از بهترين راهکارها براي مبارزه با آفات درختان است.

جزییات بیشتر

لزوم بازنگري در ميزان برخورداري مناطق مختلف شهر از فضاي سبز


چهار اقدام در ناحيه ورودي شرقي و بُرم پهنه

جزییات بیشتر

ديدار و گفتگوي دو تن از اعضاي شوراي اسلامي شهرکرد با سرپرست جديد سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري


جزییات بیشتر

شهرکرد رنگ و بوي رمضان مي گيرد


جزییات بیشتر

اخرین خبر

سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد انجام شد

سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد گفت: سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد با هدف مبارزه با آفات انجام شد.

يک هزار درخت مجهز به نوارهاي جذب کننده آفات شدند

استفاده از تله هاي زردرنگ چسبنده يکي از بهترين راهکارها براي مبارزه با آفات درختان است.

لزوم بازنگري در ميزان برخورداري مناطق مختلف شهر از فضاي سبز

چهار اقدام در ناحيه ورودي شرقي و بُرم پهنه

بازدید کل : 36463
بازدید این ماه : 17699
بازدید امروز : 33
بازدید کننده آنلاین : 8
بازدید دیروز : 48