• اولين جلسه برنامه ريزي سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري در سال 98 برگزار شد
  • يک هزار درخت مجهز به نوارهاي جذب کننده آفات شدند
  • لزوم بازنگري در ميزان برخورداري مناطق مختلف شهر از فضاي سبز
  • ديدار و گفتگوي دو تن از اعضاي شوراي اسلامي شهرکرد با سرپرست جديد سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري
  • شهرکرد رنگ و بوي رمضان مي گيرد

اولين جلسه برنامه ريزي سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري در سال 98 برگزار شد


جزییات بیشتر

يک هزار درخت مجهز به نوارهاي جذب کننده آفات شدند


استفاده از تله هاي زردرنگ چسبنده يکي از بهترين راهکارها براي مبارزه با آفات درختان است.

جزییات بیشتر

لزوم بازنگري در ميزان برخورداري مناطق مختلف شهر از فضاي سبز


چهار اقدام در ناحيه ورودي شرقي و بُرم پهنه

جزییات بیشتر

ديدار و گفتگوي دو تن از اعضاي شوراي اسلامي شهرکرد با سرپرست جديد سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري


جزییات بیشتر

شهرکرد رنگ و بوي رمضان مي گيرد


جزییات بیشتر

تکريم و معارفه سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري شهرکرد برگزار شد


جزییات بیشتر

از کارگران نمونه سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري شهرکرد تجليل شد


جزییات بیشتر

کارت زرد به گله داران شهرکردي


جزییات بیشتر

تقويت فضاي سبز ناحيه سه شهرکرد


تقويت فضاي سبز و زيباسازي شهر با کاشت گل هاي فصلي و درختکاري

جزییات بیشتر

اخرین خبر

يک هزار درخت مجهز به نوارهاي جذب کننده آفات شدند

استفاده از تله هاي زردرنگ چسبنده يکي از بهترين راهکارها براي مبارزه با آفات درختان است.

لزوم بازنگري در ميزان برخورداري مناطق مختلف شهر از فضاي سبز

چهار اقدام در ناحيه ورودي شرقي و بُرم پهنه

بازدید کل : 32535
بازدید این ماه : 27062
بازدید امروز : 10
بازدید کننده آنلاین : 4
بازدید دیروز : 47