نورپردازي سه ميدان محوري در شهرکرد


سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از تکميل پروژه نورپردازي ميادين انقلاب، شهدا و معلم در شهرکرد خبرداد.

جزییات بیشتر

پروژه فضاي سبز نيمه غربي کمربندي 15 خرداد به پايان رسيد


پروژه فضاي سبز نيمه غربي کمربندي جنوبي شهرکرد با کاشت 600 اصله درخت و هشت کيلومتر لوله کشي آبياري قطره اي به پايان رسيد.

جزییات بیشتر

ايمن سازي و پاکسازي وسايل بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد


سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از آغاز عمليات ايمن سازي، تجهيز و پاکسازي محيط و وسايل بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد خبرداد.

جزییات بیشتر

سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد انجام شد


سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد گفت: سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد با هدف مبارزه با آفات انجام شد.

جزییات بیشتر

ديدار شهردار شهرکرد و سرپرست سازمان با مدير کل راه و شهرسازي


جزییات بیشتر

برپايي چادر در پارک ها و سطح شهر شهرکرد ممنوع است


جزییات بیشتر

احياء زمين بازي پارک سرچشمه جنوبي در دستور کار قرار گرفت


جزییات بیشتر

اولين جلسه برنامه ريزي سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري در سال 98 برگزار شد


جزییات بیشتر

يک هزار درخت مجهز به نوارهاي جذب کننده آفات شدند


استفاده از تله هاي زردرنگ چسبنده يکي از بهترين راهکارها براي مبارزه با آفات درختان است.

جزییات بیشتر

اخرین خبر

نورپردازي سه ميدان محوري در شهرکرد

سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از تکميل پروژه نورپردازي ميادين انقلاب، شهدا و معلم در شهرکرد خبرداد.

پروژه فضاي سبز نيمه غربي کمربندي 15 خرداد به پايان رسيد

پروژه فضاي سبز نيمه غربي کمربندي جنوبي شهرکرد با کاشت 600 اصله درخت و هشت کيلومتر لوله کشي آبياري قطره اي به پايان رسيد.

ايمن سازي و پاکسازي وسايل بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد

سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از آغاز عمليات ايمن سازي، تجهيز و پاکسازي محيط و وسايل بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد خبرداد.

سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد انجام شد

سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد گفت: سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد با هدف مبارزه با آفات انجام شد.

بازدید کل : 40933
بازدید این ماه : 15354
بازدید امروز : 43
بازدید کننده آنلاین : 3
بازدید دیروز : 86