سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرکرد "هميار سبز" مي پذيرد


طرح هميار سبز با هدف ارتقاي فرهنگ و مشارکت شهروندي در حوزه فضاي سبز شهرکرد توسط سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري اجرايي مي شود.

جزییات بیشتر

آغاز گلکاري پاييزه در ميادين و بلوار‌هاي شهرکرد


بيش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع از بلوارها، ميادين و پارک‌هاي سطح شهر توسط سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري شهرکرد آراسته مي‌شود.

جزییات بیشتر

اخذ تاييديه استاندارد نصب لوازم بازي در پارک ها و شهربازي


رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد تاکيد کرد: مجموعه هاي بازي و تفريحي در پارک ها و شهربازي در صورت اخذ تاييديه هاي مدنظر استاندارد در پارک ها نصب مي شوند.

جزییات بیشتر

زيباسازي منظر شهري با کاشت ۲۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع گل فصلي


۲۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع گل در بلوار ها، ميادين و پارکهاي سطح شهر توسط سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد کاشته شد.

جزییات بیشتر

پارک‌ بانوان شهرکرد بازگشايي شد


با کاهش شيوع کرونا و قرار گرفتن شهرکرد در وضعيت نارنجي بوستان‌ بانوان شهرکرد بازگشايي شد.

جزییات بیشتر

تعويض چندين باره مجموعه بازي پارک انديشه و تخريب توسط شهروندنماها


با درخواست و پيگيري اهالي خيابان انديشه براي چندمين بار مجموعه بازي پارک انديشه تعمير، نوسازي و تعويض شد اما متأسفانه طي روزهاي اخير تخريب مجدد اين وسايل، سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد را با مشکل مواجه کرده است.

جزییات بیشتر

اخرین خبر

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرکرد "هميار سبز" مي پذيرد

طرح هميار سبز با هدف ارتقاي فرهنگ و مشارکت شهروندي در حوزه فضاي سبز شهرکرد توسط سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري اجرايي مي شود.

آغاز گلکاري پاييزه در ميادين و بلوار‌هاي شهرکرد

بيش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع از بلوارها، ميادين و پارک‌هاي سطح شهر توسط سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري شهرکرد آراسته مي‌شود.

اخذ تاييديه استاندارد نصب لوازم بازي در پارک ها و شهربازي

رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد تاکيد کرد: مجموعه هاي بازي و تفريحي در پارک ها و شهربازي در صورت اخذ تاييديه هاي مدنظر استاندارد در پارک ها نصب مي شوند.

زيباسازي منظر شهري با کاشت ۲۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع گل فصلي

۲۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع گل در بلوار ها، ميادين و پارکهاي سطح شهر توسط سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد کاشته شد.

بازدید کل : 130918
بازدید این ماه : 23460
بازدید امروز : 58
بازدید کننده آنلاین : 4
بازدید دیروز : 106