پاي درختان شهرکرد به سي تي اسکن باز شد


سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از معاينه سرپايي درختان سطح شهر شهرکرد با دستگاه توموگرافي خبر داد.

جزییات بیشتر

استانداردسازي محيط بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد در اولويت است


سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد عملکرد سازمان در احداث، تجهيز و استانداردسازي زمين هاي بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد از ابتداي سال 96 تا نيمه دوم سال 98 را تشريح کرد.

جزییات بیشتر

نورپردازي سه ميدان محوري در شهرکرد


سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از تکميل پروژه نورپردازي ميادين انقلاب، شهدا و معلم در شهرکرد خبرداد.

جزییات بیشتر

پروژه فضاي سبز نيمه غربي کمربندي 15 خرداد به پايان رسيد


پروژه فضاي سبز نيمه غربي کمربندي جنوبي شهرکرد با کاشت 600 اصله درخت و هشت کيلومتر لوله کشي آبياري قطره اي به پايان رسيد.

جزییات بیشتر

ايمن سازي و پاکسازي وسايل بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد


سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از آغاز عمليات ايمن سازي، تجهيز و پاکسازي محيط و وسايل بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد خبرداد.

جزییات بیشتر

سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد انجام شد


سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد گفت: سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد با هدف مبارزه با آفات انجام شد.

جزییات بیشتر

ديدار شهردار شهرکرد و سرپرست سازمان با مدير کل راه و شهرسازي


جزییات بیشتر

برپايي چادر در پارک ها و سطح شهر شهرکرد ممنوع است


جزییات بیشتر

احياء زمين بازي پارک سرچشمه جنوبي در دستور کار قرار گرفت


جزییات بیشتر

اخرین خبر

پاي درختان شهرکرد به سي تي اسکن باز شد

سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از معاينه سرپايي درختان سطح شهر شهرکرد با دستگاه توموگرافي خبر داد.

استانداردسازي محيط بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد در اولويت است

سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد عملکرد سازمان در احداث، تجهيز و استانداردسازي زمين هاي بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد از ابتداي سال 96 تا نيمه دوم سال 98 را تشريح کرد.

نورپردازي سه ميدان محوري در شهرکرد

سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از تکميل پروژه نورپردازي ميادين انقلاب، شهدا و معلم در شهرکرد خبرداد.

پروژه فضاي سبز نيمه غربي کمربندي 15 خرداد به پايان رسيد

پروژه فضاي سبز نيمه غربي کمربندي جنوبي شهرکرد با کاشت 600 اصله درخت و هشت کيلومتر لوله کشي آبياري قطره اي به پايان رسيد.

ايمن سازي و پاکسازي وسايل بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد

سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از آغاز عمليات ايمن سازي، تجهيز و پاکسازي محيط و وسايل بازي کودکان در پارک هاي شهرکرد خبرداد.

سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد انجام شد

سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد گفت: سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد با هدف مبارزه با آفات انجام شد.

بازدید کل : 42942
بازدید این ماه : 15336
بازدید امروز : 65
بازدید کننده آنلاین : 10
بازدید دیروز : 42