پارک‌ بانوان شهرکرد بازگشايي شد


با کاهش شيوع کرونا و قرار گرفتن شهرکرد در وضعيت نارنجي بوستان‌ بانوان شهرکرد بازگشايي شد.

جزییات بیشتر

تعويض چندين باره مجموعه بازي پارک انديشه و تخريب توسط شهروندنماها


با درخواست و پيگيري اهالي خيابان انديشه براي چندمين بار مجموعه بازي پارک انديشه تعمير، نوسازي و تعويض شد اما متأسفانه طي روزهاي اخير تخريب مجدد اين وسايل، سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد را با مشکل مواجه کرده است.

جزییات بیشتر

تداوم تعطيلي پارک‌ها و بوستان‌هاي شهرکرد


رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد، از تعطيلي ادامه‌دار پارک‌ها و بوستان‌هاي شهر بر اساس تصميم ستاد استاني مقابله با کرونا خبر داد.

جزییات بیشتر

تکميل کمپ پارک ملت شهرکرد براي استقرار مسافران و گردشگران


رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد، از تکميل کمپ پارک ملت شهرکرد براي استقرار مسافران و گردشگران خبر داد.

جزییات بیشتر

آگهي مزايده عمومي


سازمان سيما، منظر و فضاي سبز درنظردارد موارد زير را از طريق مزايده عمومي به متقاضياني كه بيشترين مبلغ پيشنهادي ارائه نمايند، پس از طي مراحل مزايده و از طريق سامانه ستاد ايران، واگذار نمايد.

جزییات بیشتر

آگهي مزايده


سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد درنظر دارد مواردي را از طريق مزايده به صورت اجاره به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.

جزییات بیشتر

اخرین خبر

پارک‌ بانوان شهرکرد بازگشايي شد

با کاهش شيوع کرونا و قرار گرفتن شهرکرد در وضعيت نارنجي بوستان‌ بانوان شهرکرد بازگشايي شد.

تعويض چندين باره مجموعه بازي پارک انديشه و تخريب توسط شهروندنماها

با درخواست و پيگيري اهالي خيابان انديشه براي چندمين بار مجموعه بازي پارک انديشه تعمير، نوسازي و تعويض شد اما متأسفانه طي روزهاي اخير تخريب مجدد اين وسايل، سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد را با مشکل مواجه کرده است.

تداوم تعطيلي پارک‌ها و بوستان‌هاي شهرکرد

رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد، از تعطيلي ادامه‌دار پارک‌ها و بوستان‌هاي شهر بر اساس تصميم ستاد استاني مقابله با کرونا خبر داد.

تکميل کمپ پارک ملت شهرکرد براي استقرار مسافران و گردشگران

رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد، از تکميل کمپ پارک ملت شهرکرد براي استقرار مسافران و گردشگران خبر داد.

بازدید کل : 123433
بازدید این ماه : 25365
بازدید امروز : 87
بازدید کننده آنلاین : 27
بازدید دیروز : 95