گزارش تصویری

-
1397/08/06 13:35:59

نصب مبلمان شهری (نیمکت،سطل زباله) ،تسطیح و خاک ریزی باغچه های موجود در بلوار 13 آبان

1397/07/30 11:10:49

ساخت باغچه ، نورپردازی درختان جنب سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ، کاشت گل فصلی (کلم زینتی)

1397/07/25 09:03:47

کاشت گل فصلی (کلم زینتی) میدان زاینده رود چالشتر

1397/07/24 12:40:29

نصب نیمکت و سطل زباله پارک سرچشمه ها 16متری ششم و چهارم

1397/07/24 12:33:53

ساخت آبخوری (پارک سرچشمه جنوبی)

1397/07/17 11:51:37

برش و انتقال چمن میدان شهدا جهت واکاری به بوستان نماز

1397/07/17 11:14:21

عملیات سنگ فرش پیاده راه پارک ملت

1397/06/31 12:30:02

هرس درختان دبستان پسرانه فارابی (اشکفتک)

1397/06/31 07:49:04

محلول پاشی درختان حاشیه بلوار 13آبان ، بلوار آیت

1397/06/24 10:50:51

مراحل اولیه کابل کشی ،نصب فلنچ (جهت بهبود روشنایی فضای سبز جنب مدرسه طبیعت)

1397/06/24 10:42:10

جدول کشی پارک سرچشمه جنوبی

1397/06/17 10:47:48

عملیات حذف علف های هرز(کمربندی 15 خرداد)

1397/06/17 10:35:27

تعمیر وسایل ورزشی (پارک امام جواد)

1397/06/17 10:10:25

عملیات ساخت معبر ،باغچه،زمین بازی کودکان،زمین فوتبال(پارک اندیشه ،کوی پلیس)

1397/06/17 09:15:05

عملیات ساخت باغچه،کاشت گل وگیاه (استانداری شهرکرد)