احياء زمين بازي پارک سرچشمه جنوبي در دستور کار قرار گرفت

کد خبر: 22099 تاریخ انتشار: 1398/03/01 08:11:47
نمایش: 172
اخبار
به گزارش روابط عمومي سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري شهرکرد غلامرضا کاظمي، سرپرست سازمان با اشاره به اهميت و لزوم احداث و راه اندازي پارک ها و فضاهاي تفريحي و ورزشي در بافت هاي جديد شهرکرد اظهار داشت: تکميل، تجهيز و راه اندازي زمين بازي پارک سرچشمه جنوبي در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينکه استانداردسازي و ايمن سازي از فاکتورهاي بسيار مهم زمين هاي بازي کودکان مي باشد گفت: سال گذشته نسبت به جمع آوري وسايل بازي فلزي غيرايمن و فرسوده در اين پارک اقدام گرديد.
سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري شهرکرد افزود: تاکنون به دليل عدم دسترسي مناسب از طريق معابر اصلي به زمين بازي اين پارک، قابليت جذب و استفاده مناسب شهروندان وجود نداشته است، اما اکنون با جدول کاري و بلوک فرش سه معبر جديد و احداث و راه اندازي زمين بازي به اندازه 240 متر مربع زمينه استفاده و رفاه کودکان فراهم گرديده است.
کاظمي ابراز اميدواري کرد تابستان سال جاري اين زمين به صورت کامل به وسايل بازي و کف پوش استاندارد تجهيز مي گردد.
گفتني است اين اقدام با نظارت مهندس مهديان ناظر و کارشناس تأسيسات اجرا گرديد.
 

افزودن دیدگاه