سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد انجام شد

کد خبر: 22112 تاریخ انتشار: 1398/04/20 09:08:45
نمایش: 159
اخبار
سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد گفت: سم پاشي درختان و فضاي سبز در شهرکرد با هدف مبارزه با آفات انجام شد.
غلامرضا کاظمي در خصوص مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداري درختان و فضاي سبز شهري اظهار داشت: همه اماکن تفريحي موجود در شهر متعلق به شهروندان است و از اين عزيزان تقاضا مي‌شود که در حفظ و نگهداري از امکانات و تجهيزات شهر به خصوص در مراقبت از درختان با مشارکت بيش از پيش خود اين سازمان را ياري کنند.
وي با اشاره به اينکه عمليات سم پاشي درختان و فضاي سبز شهري به صورت شبانه و به مدت يک ماه به ميزان دويست هزار ليتر با هدف مقابله و مبارزه با آفات توسط اين سازمان انجام و به اتمام رسيده افزود: اقدامات ديگري از قبيل استفاده از رول زرد جذب کننده آفات براي دو هزار اصله درخت، شستشوي درختان با صابون گياهي پاليزين به مدت هفت شب به ميزان نود هزار ليتر به منظور کاهش استقاده از سموم شيميايي، کوددهي آهن درختان اقاقيا در خيابان فردوسي شمالي و بازديد حضوري و مشاوره گياه پزشکي شهروندان بالغ بر پنجاه مورد از ديگر اقدامات در اين راستا بوده است.
 

افزودن دیدگاه