اجراي عمليات کوددهي در فضاهاي سبز شهرکرد

کد خبر: 72415 تاریخ انتشار: 1399/12/09
نمایش: 36
اخبار
عمليات کوددهي به حجم 1100 مترمکعب در فضاهاي سبز شهري شهرکرد در حال احراست.
به گزارش روابط عمومي سازمان سيما، منظر  فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد؛ مهندس سيدرضا هاشمي رئيس سازمان گفت: در راستاي ساماندهي فضاهاي سبز، عمليات کوددهي به حجم ۸۰۰ مترمکعب به برگ نو درختان، چمن هاي فضاي سبز ميادين، بوستان ها، حاشيه خيابان ها و بلوارها در حال اجراست.

وي افزود: اين عمليات به منظور تقويت چمن و بافت ريشه گياهان، افزايش رشد درختان، کاهش نياز آبي گياه در فصول گرم و بهبود شرايط تغذيه اي گياهان به ويژه چمن ها و درختان در سال آينده اجرا شد.

مهندس هاشمي اضافه کرد: همچنين ۳۰۰ مترمکعب ديگر کوددهي در نواحي فضاهاي سبز تا پايان امسال اجرا خواهد شد.

افزودن دیدگاه