آگهي مزايده عمومي

کد خبر: 72477 تاریخ انتشار: 1400/05/05 08:23:55
نمایش: 61
اخبار
سازمان سيما، منظر و فضاي سبز درنظردارد موارد زير را از طريق مزايده عمومي به متقاضياني كه بيشترين مبلغ پيشنهادي ارائه نمايند، پس از طي مراحل مزايده و از طريق سامانه ستاد ايران، واگذار نمايد.
سازمان سيما، منظر و فضاي سبز درنظردارد موارد زير را از طريق مزايده عمومي به متقاضياني كه بيشترين مبلغ پيشنهادي ارائه نمايند، پس از طي مراحل مزايده و از طريق سامانه ستاد ايران، واگذار نمايد.
 
  1. انواع چوب خشک بريده شده به وزن حدودي 50000 کيلوگرم(50 تن)
  2. آهن آلات (انواع وسايل بازي، المانها، سطل، بشکه، داغي خودرو)به وزن حدودي 10000 کيلوگرم
  3. لوازم آلومينيومي به وزن حدودي 100 کيلوگرم
  4. لوازم پلي اتيلن (وسايل بازي، لوله و اتصالات و ...) به وزن حدودي 600 کيلوگرم
  5. لوازم کارگاهي (ابزارآلات، پمپ ها، شناور، کف کش) به وزن حدودي 3000 کيلوگرم
  6. لوازم برقي و الکترونيکي (دستگاههاي از رده خارج الکتريکي و الکترونيکي، کليدهاي برق صنعتي، انواع چراغها، پرژکتورها با پايه هاي مربوطه و تابلو برق، انواع کابل هاي الکتريکي و ريسه، انواع لامپهاي کم مصرف دست دوم) به وزن حدودي 440 کيلوگرم
  7. گلدان سفالي دست دوم به تعداد حدودي 40000 عدد
  8. گلدان پلاستيکي دست دوم به وزن حدودي 1000کيلوگرم
 
كليه مراحل برگزاري اين مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشائي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد.
آخرين مهلت ارائه اسناد و دريافت پيشنهادات: از 29/04/1400 تا پايان وقت اداري مورخ 09/05/1400
تلفن تماس: 03832221095
روابط عمومي سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد
 
 

افزودن دیدگاه