ساخت باغچه ، نورپردازی درختان جنب سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ، کاشت گل فصلی (کلم زینتی)