نصب مبلمان شهری (نیمکت،سطل زباله) ،تسطیح و خاک ریزی باغچه های موجود در بلوار 13 آبان

مهندس مجید جلالی ریاست سازمان سیما ،منظر وفضای شبز شهرداری شهرکرد گفت : به منظور تکمیل فاز اول پروژه احداث پیاده راه بلوار 13آبان نصب مبلمان شهری (نیمکت،سطل زباله)خاک ریزی و تسطیح خاک باغچه های موجود در این پیاده راه برای کاشت گونه های مقاوم به کم آبی انجام شد .