آگلونمانام علمی:  Aglaonema commutatum
خانواده:  Araceae

 گياهي علفی، برگ زينتي، همیشه سبز و مناسب براي داخل آپارتمان می باشد با برگ هاي بيضي شكل و به رنگ سبز تيره با نقش‌هاي زرد يا خاكستري نقره‌اي. در تابستان اسپات های سفید مایل به سبز تولید می کند.

نیاز ها :

 مكان سايه دار تا دارای نور فيلتر شده خورشيد را تحمل می نماید. خاک گلدان باید همیشه مرطوب باشد اما غرقابی نشود. گیاه را دور از تابش مستقيم نور خورشيد قرار دهید. تحمل دمای خنک تر تا 15 درجه سانتی گراد را نیز دارد. برای رشد بهینه، هر دو هفته یک بار و از بهار تا پائيز كود نيتروژنه ضعیف استفاده گردد. اگر هوای محیط گرم و خشک است با آبفشان برگ ها را مرطوب نمائید.

 ازدیاد :

 تکثیر از طریق تقسیم گیاه در بهار انجام می گیرد.