دراسنا

نام علمی: Dracaena marginata
خانواده: Dracaenaceae

 درختچه ای برگ زينتي، مقاوم با تنه ای باریک و برگ های طوقه ای باريك، كشيده و نيزه مانند به رنگ سبز زيتوني با حاشيه قرمز رنگ که مناسب براي داخل آپارتمان، گلخانه و يا اتاق آفتابگير در فصل تابستان می باشد.

نیاز ها :

   نور فيلتر شده خورشيد را ترجیح می دهد. به آبياري منظم نیاز داشته و براي آبياري مجدد اجازه دهيد خاك گلدان قدري خشك گردد.  تعويض گلدان هر دو يا سه سال در اوايل بهار صورت گیرد. براي پرپشت شدن گياه جوانه‌هاي بلند را هرس نمائید.

ازدیاد :

تکثیر از طریق قلمه ساقه انجام می شود.