آزالیا

نام علمی :Azalea Rhododendron
خانواده : Ericaceae

جنس بسیار بزرگی از درختچه های همیشه سبز و خزان دار که در بر گیرنده گونه هایی در اندازه های مختلف کوچک آلپی تا بزرگ درخت مانند است . دو نوع آزالیا به عنوان گیاهان گلدار گلدانی به طور گسترده ای پرورش داده می شوند. آزالیای هندی به نام R. simsii درختچه با گل های پرپر بزرگ غیر مقاوم به سرما شناخته شده ترین و رایج ترین گونه و نوع ژاپنی R. obtusum  درختچه کوچک قابل کاشت در فضای آزادکمتر متداول می باشد .
بدون مراقبت صحیح برگها و گلها در مدت یک تا دو هفته می ریزند. رمز به گل نگه داشتن گیاه برای چند هفته و گلدهی مجدد در سال دیگر قرار دادن گلدان در محلی خنک و پرنور و خیس نگه داشتن (نه مرطوب) خاک آن است. گلهای خشکیده باید فورا حذف شوند تا انرژی گیاه صرف تشکیل دانه نشود و به مصرف رشد رسد. خاک مورد نیاز خنثی تا اسیدی - بهتر است غنی از هوموس و از زهکش خوبی برخوردار باشد .

(Azalea indica ) Rhododondron simisii
درختچه همیشه سبز با برگهای چرمی به طول cm 4-5 و دسته هایی از گلهای کم پر یا پرپر به اندازه cm 4-5 در طیفی از رنگهای صورتی ، قرمز و گاهی سفید در زمستان
و  بهار . در گلدان به اندازه ی cm 45-30 رشد می کند.

نیازهای محیطی

دما : محیط خنک- در زمستان  °C16-10 مناسب است .
رطوبت : برگها در فصل گلدهی روزانه مه پاشی شود .
مکان : نور زیاد اما به دور از تابش مستقیم  خورشید .
آبیاری و تغذیه : آبیاری زیاد در تمام مواقع سال ضروری است، از آب بدون املاح استفاده شود.

هرگز نباید کمپوست خشک شود. کوددهی منظم در تابستان با استفاده ازکود بدون آهک .
مراقبت : بایستی توجه ویژه به آبیاری داشت، سعی شود خاک گلدان هیچ وقت خشک نشود، همیشه از کمپوست بدون آهک برای گلدان استفاده شود و بهتراست  حدود یک ماه پس از گلدهی خاک گلدان تعویض شود. پس از گلدهی گلدان را به یک اتاق خنک ولی به دور از یخ بندان منتقل کرد و به آبیاری ادامه داد. وقتی خطر یخ بندان برطرف شد باید گلدان را در محیط بیرون در محلی سایه و بدون باد منتقل کرد و تا اوایل پاییز به کوددهی، آبیاری و مه پاشی ادامه داد. در پاییز گلدان به محلی خنک در خانه منتقل شود، وقتی گلها باز شد میتوان آن را به محل دلخواه جابجا کرد، آبیاری و تغذیه گیاه باید هم چنان ادامه داشته باشد .

تکثیر
 خواباندن یا قلمه نیمه خشبی در اواخر تابستان. قلمه ها در زیر پلاستیک نگهداری یا با مه پاش رطوبت دهی شوند.

مشکلات ویژه

برگهای پژمرده -علت : علت اصلی پژمردگی و از دست دادن برگها آبیاری کم است. باید چندین بار در هفته آبیاری کامل صورت گیرد. دلایل دیگر می تواند رطوبت کم هوا، گرمای خیلی زیاد یا آفتاب شدید باشد .
دوره گلدهی کوتاه- علت : علت معمول هوای گرم و خشک است . گلدان را باید دور از منبع حرارتی قرار داد و روزانه برگها را مه پاشی کرد. آفتاب خیلی زیاد و آب خیلی کم می تواند منجر به نارس ماندن گلها شود.
زرد شدن برگها - علت : ممکن است وجود آهک در کمپوست یا آب باشد . همچنین عدم زهکشی نیز می تواند منجر به زرد شدن برگها شود