سدومنام علمی :spp Sedum  
نام انگلیسی : Common Stonecrop  
خانواده : Crassulaceae
 جنس سدوم گونه های زیادی از گیاهان خشبی، نیمه خشبی و علفی را در می­گیرد. سدوم در زبان لاتین به معنای نشستن است و وجه تسمیه آن را می توان روییدن و قرار گرفتن این گیاه در بین درزها وحفره های مابین صخره­ها دانست. برگها و ساقه های برخی از گونه های این جنس كه بومی مناطق گرم و خشك محسوب می شوند به سبب سازگاری با محیط رشد، آبدار و متورم می شوند و این خود زیبایی این گیاه را دو چندان می سازد. رنگ زیبای آبی و خاكستری که برگها برای مقابله با آفتاب سوزان پیدا می کنند، در بین گونه­های این جنس به خوبی جلب توجه می كند. نگهداری گونه های مختلف سدوم در محیط شهر بسیار آسان است زیرا این گونه گیاهان به خوبی شرایط نامناسب را تحمل می كنند، در عین حال گیاهانی كم توقع بوده و نیاز خاصی به خاكهای غنی و یا تركیب ویژه ای از خاك ندارند. نسبت به خاكهای آهكی حساسیتی نداشته و در خاكهای شنی و فقیر به خوبی رشد و نمو می­كنند. از آب زیاد و آبیاری بیش از حد گریزانند، بنابراین وجود زهكشی خوب در گلدان یا خاك برای آنها كاملا" ضروری است. زمانی كه ریشه های گیاه گسترش می­یابند می توان آبیاری را به حداقل كاهش داد. آبیاری و كوددهی بیش از حد، رنگ زیبای گیاه را كدر می سازد و از تعداد گلها می­ کاهد. اغلب گونه های این گیاه نورپسند بوده و گیاه مناسبی برای مناطق پرنور می باشد بنابراین آفتاب سوزان كشور ما را به خوبی تحمل می كنند.
 یکی از گونه های مناسب برای پوشش کف باغچه ها، سدوم موکتی (Sedum acre) می باشد. این گونه یكی از زیباترین و مقاومترین گونه های سدوم محسوب می شود که با رشد سریع خود می تواند اراضی وسیعی را پوشش دهد. برگها در این گونه همیشه سبز، باریک و نوک تیز و برنگ سبز روشن می باشد. گل در این گونه به­ رنگ زرد روشن است. سدوم گیاهی است آفتابدوست که در خاکهای فقیر و با رطوبت کم و حتی در سایه بخوبی رشد می کند و برای کاشت در مناطق سنگی ، لابلای سنگ فرشها، سطوح شیبدار و نیز سطوح وسیع و یا کوچک(باغچه منازل) مناسب است. فاصله بین بوته ها را 60 سانتی متر در نظر بگیرید تا گیاه به راحتی بتواند گسترش یابد. تکثیر از طریق بوته و یا تهیه قلمه ساقه صورت  می گیرد.