چمن یال اسبی

نام علمی :  Ophiopigon jaburan
نام انگلیسی : Mondo Grass
خانواده : Liliaceae


گیاهی دائمی و همیشه سبز با توده فشرده ای از برگ های سبز تیره که به آرامی با ساقه های زیرزمینی گسترش می­ یابد. این گیاه دارای گل های کوچک به رنگ یاسی کم رنگ که در تابستان روی سنبله های کوتاه که اغلب در میان برگ ها هستند ظاهر می شوند. میوه های آبی رنگ به اندازه نخود بعد از پژمردگی گل ها تشکیل می شود. می توان از این گیاه به جای چمن نیز استفاده نمود حسن این گیاه آن است که قد نمی­ کشد و در واقع نیاز به هرس ندارد. گیاه پوششی یال اسبی مقاوم به سایه بوده و در کل محیط سایه – آفتاب را می پسندد. این گیاه مقاوم و نیمه مقاوم به سرما می باشد و سرمای ۵ درجه سانتیگراد زیر صفر را نیز تحمل می کند و نیاز به آبیاری متوسط دارد و در فاصله بین دو آبیاری باید اجازه داده شود سطح خاک خشک گردد. با اینکه گیاه در مجموع به خشکی مقاوم است، برای اینکه رشد و استقرار بهتری داشته باشد و ظاهر خشبی پیدا نکند بهتر است در تابستان به طور منظم آبیاری شود. این گیاه به خاک زهکشی شده احتیاج دارد و ترکیب خاک باغچه و خاک برگ برای رشد آن مناسب می باشد. تکثیر از طریق تقسیم بوته در بهار یا کاشت بذر در پاییز صورت می گیرد.