چنار

نام علمی :  Platanus orientalis
خانواده :   Platanaceae


درختی است خزان پذیر، پهن برگ با تاجی متراکم و سیستم ریشه ای عمیق و گسترده، واجد برگ هائی لب دار با رنگ زیبای پائیزی طلائی – قهوه ای. این درخت یکی از مهمترین درختان فضای سبز شهری است که نه تنها در تصفیه هوا مؤثر است بلکه آلودگی صوتی را نیز کاهش می دهد. اگر در معابر شهری کاشته می شود فاصله مناسبی از ساختمانها داشته باشد تا ریشه های آن ایجاد مزاحمت نکنند.
 نیازها: 
به مکان کاملاً آفتابی و خاکی غنی با زهکش مناسب نیاز دارد و در سالهای اولیه کاشت به آب نسبتاً زیادی احتیاج دارد. با گرم شدن هوا درفصل تابستان ، به صورت طبیعی و به منظور کاهش سطح تبخیر و تعرق، اقدام به کاهش تعداد برگ های خود نموده و دچار خزان زود رس می شود. غرقاب کردن ریشه درخت و تهویه نامناسب خاک به ریشه درخت آسیب می زند. شاخه های مزاحم و متقاطع را در اواخر زمستان و یا اوایل بهار هرس نمائید.
 ازدیاد:
کاشت بذر در پائیز ، گرفتن قلمه از پاجوش دو ساله و یا قلمه چوب سخت در زمستان انجام میگردد.