نارون


به طور کل نارون ها درختانی خزانپذیر و یا نیمه خزانپذیر هستند که در مناطق معتدله و یا نواحی کوهستانی مناطق گرمسیری رشد می‌کنند و گونه های مختلف این درختان از نظر برخی خصوصیات ظاهری همانند ارتفاع ، شکل تاج و ... تا حدودی با هم تفاوت دارند و نارون چتری به دلیل کوتاهی قامت و ارتفاع حدود 6-5 متری در قیاس با سایر نارونها و همچنین شکل خاص ، مدور و متراکم تاج خود امروزه بسیار مورد توجه و کاشت بخصوص در فضاهای شهری قرار گرفته است.

سرعت رشد درختان نارون
سرعت رشد درختان نارون در گونه های مختلف این گیاه متافوت است نارون آمریکایی جز نارونهایی با رشد سریع است و حداقل 7.5 متر در طی 10 سال رشد می کند. نارونهای دیگر رشدی کندتر از این مقدار دارند و تقریبا 3.5 متر در هر 10 سال رشد می کنند.

آبیاری: درختان جوان به منظور توسعه سیستم ریشه خود و رشد مناسب در سالهای اولیه نیاز به آبیاری دارند. یعنی بهتر است زمانی که خاک سطحی خشک شد نسبت به آبیاری این درختان جوان اقدام کرد. آبیاری منظم بخصوص در روزهای گرم سال به رشد بهتر و سلامت بیشتر این گیاهان جوان کمک می کند. از طرفی درختان بالغ به دلیل سیستم گسترده ریشه ای که دارند نیازی به آبیاری چندانی ندارند و آب مورد نیاز خود را می توانند خودشان تهیه کنند.
نور: درختان نارون در مکانهایی با نور مستقیم آفتاب بهترین رشد را دارند اگر چه  گاهی اشاره می شود که این گیاه در مکانهایی نیمه سایه –نیمه آفتاب نیز از رشد خوبی برخودار هستند.
دما: نارونها طیف نسبتا گسترده ای از دما را به خوبی تحمل می کنند. انواع مختلف این درخت سرمای زمستان را تقریبا تا دمای 30- دوام می آروند البته میزان تحمل دمای سرد در بین نارونها متفاوت است.
آفات و بیماری : برخی از افات این گیاه عبارتند از شپشک، کنه تارعنکبوتی، شته که وجود این آفات و البته بسته به شدت حضور آنان علائمی همچون زردی برگها بخصوص برگهای جوان و خشکیدگی سرشاخه ها ایجاد می شود.  در بین بیماری های شایع و رایج این درختان می توان به بیماری آلمانی نارون Dutch elm disease اشاره کرد که از جمله مهمترین بیماری های این درختان است و تا کنون موجب مرگ و از بین رفتن هزاران اصله از درختان نارون بخصوص در اروپا و  آمریکای شمالی شده است. این بیماری توسط نوعی قارچ ایجاد می شود که البته عامل اصلی انتقال این قارچ از درختی به درخت دیگر نوعی سوسک تنه (پوسته) در ختان نارون میباشد.