بنفشه

نام علمی : Viola tricolor
خانواده : COMPOSITAE 
  
گیاهی است یک ساله با گل های رنگارنگ که از اواسط اسفندماه ظاهر می شوند و در طول ماه های فروردین و اردیبهشت زیبایی خاصی به باغچه ها می بخشند .

نیازها :
 مکان آفتابی، مقاوم به سزما (حتی زمانی که دارای گل باشد)، خاک سبک با زهکشی خوب که بتواند رطوبت را حفظ کند. نشاهای پاییزه در طول فصل بارندگی و سرما نیاز به مراقبت ویژه ای ندارند و پس از گذراندن زمستان بوته هایی قوی و پر گل تولید خواهند نمود .

ازدیاد :
 از طریق کاشت بذر دراواخر شهریور ماه و انتقال نشاها در اواخر پاییز یا اوایل بهار به مکان مورد نظر صورت می گیرد .