نرگس

نام علمی :  Narcissus Thalia
خانواده :    YLLIDACEAE AMAR

  گیاه پیازی مقاوم به بلندی 38 سانتی متر که در اواسط بهار گل می دهد. بر روی هر ساقه معمولا 2 گل سفید شیری رنگ تشکیل می شود که گلبرگ های آن باریک لب برگشته و فنجان آن راست و باز می باشد. این گیاه برای حاشیه های گلکاری  مناسب است.

نیازها :
مکان آفتابی و خاک مرطوب با زهکش خوب  نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل این گیاه 15-  درجه سانتی گراد می باشد. پس از خشک شدن گلها و برگها، آنها را از گیاه جدا می نمایند .
ازدیاد :
 از طریق کاشت بذر در اواخر تابستان یا پاییز و تقسیم و کاشت پیازچه ها در همان زمان امکان پذیر است.