پاندانوساین گیاه بومی مناطق گرم استوایی است و در شرایط گرم و مرطوب ارتفاع آن در حدود ۱ متر و یا بیشتر نیز می شود. پاندانوس نور زیاد نیاز دارد، نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و باید در حد فاصل دو آبیاری،خاک مرطوب و نم دار باشد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ و پیت ماس (یک نوع محیط کشت بسیار سبک که از بقایای گیاهان تهیه می شود)، می باشد. پاندانوس در دامنه دمایی ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد. بهتر است در تابستان هر روز برگها را با آب ولرم اسپری کرد. روش تکثیر از طریق جدا کردن پاجوش هایی که در اطراف گیاه می رویند و ریشه دار کردن آنها در آب و کاشت آنها می باشد.